polska flagawersja angielskawersja niemieckawersja włoska gabeco

Produkty

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

 

Odpowiednia modyfikacja konstrukcji gabionowych pozwala na wykorzystanie tych elementów jako:

  • schodów

  • ławek parkowych

  • altan śmietnikowych

  • piaskownic

  • koszy